Tuyển dụng

ProQC Việt Nam tuyển dụng đợt 2

ProQC Việt Nam tuyển dụng đợt 2

• Vị trí tuyển dụng, số lượng: 1. Giám định viên Hàng Hải: 02 người (chỉ tuyển Nam) (Lương từ 12 ÷ 25 triệu/ tháng) 2. Nhân viên Nghiệp vụ: 01 …