PHÒNG THỬ NGHIỆM PROQC VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG NHẬN VILAS 17025

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Phòng Thử Nghiệm đạt chuẩn VILAS, Công ty TNHH Giám Định ProQC Việt Nam đã triển khai xây dựng và đầu tư bổ sung trang thiết bị, con người đồng bộ hệ thống Quản lý Chất lượng. Sau một thời gian áp dụng, ngày 18/10/2022, Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 808.2022/QĐ-VPCCNCL về việc công nhận Phòng Thử Nghiệm (PTN) – Công ty TNHH Giám Định ProQC Việt Nam tại Văn phòng Quảng Ninh phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, với mã số VILAS 1459.

Đây là một dấu mốc khẳng định Phòng Thử nghiệm – ProQC Việt Nam đã được Quốc tế công nhận về năng lực, và quan trọng hơn hết là kết quả các phép đo lường/thử nghiệm của PTN đã được Nhà nước thừa nhận về tính pháp lý. Điều này được khẳng định tại Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21/10/2004. Các kết quả thử nghiệm tại PTN ProQC Việt Nam đạt chuẩn VILAS sẽ góp phần giảm thiểu các hàng rào kĩ thuật trong thương mại, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra giám định xuất nhập khẩu của ProQC Việt Nam được dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của kinh tế Việt Nam.

Với mục tiêu cung cấp dịch vụ giám định chuyên nghiệp nhất với chất lượng cao nhất, chính xác nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, ProQC Việt Nam luôn tập trung không ngừng phát triển,nâng cao năng lực và kỹ thuật giám định, đảm bảo tính chính xác, khách quan và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm. Từng ngày khẳng định năng lực trong hoạt động giám định, thử nghiệm của ProQC Việt Nam đối với khách hàng trong nước và Quốc tế.