Giám định hàng hải đối với tàu than nhập khẩu Úc – MV. BERGE MCCLINTOCK

Giám định viên ProQC Việt Nam đang thực hiện công tác giám định khối lượng qua mớn nước và lấy mẫu xác định các chỉ tiêu của tàu than nhập khẩu, xuất xứ từ Úc – BERGE MCCLINTOCK. Hoạt động giám định được diễn ra tại Vùng neo Cẩm Phả, Quảng Ninh với tổng khối lượng lô hàng hơn 135.000 tấn.

.

Giám định khối lượng qua mớn nước tàu biển và các sà lan chuyển tải – Giám định tình trạng hàng hóa trước khi dỡ hàng – Giám sát quá tình xếp/dỡ hàng hóa.

 

.

Công tác lấy mẫu phân tích chỉ tiêu than. Hoạt động phân tích sau đó được thực hiện tại Phòng Thử Nghiệm ProQC Việt Nam (mã số VILAS 1459)