Phân tích các chỉ tiêu chất lượng than và khoáng sản

Việt Nam là một trong những quốc gia có trữ lượng khoáng sản với nhiều loại khác nhau, ProQC Việt Nam đã liên kết với các phòng phân tích hàng đầu Việt Nam để kiểm tra chất lượng các loại khoáng sản quý hiếm, than đá, titan, cát trắng…

Các loại hình giám định

  • Giám định khối lượng: Xác định khối lượng thực tế của lô hàng bằng phương pháp giám định mớn nước, mô hình/ khối, cân cầu, khối lượng toàn phần và khối lượng thương mại.
  • Giám định phẩm chất: kiểm tra chất lượng có đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà khách hàng công bố không bằng cách phân tích mẫu để xác định tạp chất, chỉ tiêu cỡ hạt, các chỉ tiêu công nghệ, cơ lý hóa v.v… Mẫu cơ sở cho một lần xác định được quy định là 500 tấn khi xếp/ dỡ bằng băng chuyền tốc độ lớn và 200 tấn khi xếp/ dỡ bằng các phương pháp khác. Kiểm tra theo các phương pháp quy định trong Hợp đồng hoặc Tín dụng thư (L/C), hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Lấy mẫu để phân tích chất lượng hàng hóa đang khai thác hoặc chuẩn bị khai thác; thành phẩm hoặc bán thành phẩm đổ đống tại kho, bãi, trong quá trình xếp/ dỡ từ phương tiện vận chuyển.
  • Giám định tình trạng phương tiện vận chuyển hàng: kiểm tra độ kín chắc, sạch sẽ của hầm hàng/ tàu/ sà lan
  • Giám sát xếp/ dỡ hàng: giám sát quá trình xếp hàng lên phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng từ phương tiện vận tải tại cảng dỡ và kho chủ hàng.
  • Giám định chất lượng theo quản lý nhà nước.

Phân tích kiểm nghiệm than và khoáng sản

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giám định của ProQC Việt Nam

Bước 1: Khách hàng nhấn vào tại đây để đến trang Gửi Yêu Cầu Giám Định.

Bước 2: Quý khách điền các thông tin liên quan như nêu rõ thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ; dự kiến thời gian xếp, dỡ hàng, các thông tin về phương tiện vận tải; lô hàng v.v…

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách vui lòng nhấn vào nút “Gửi Yêu Cầu” để gửi yêu cầu.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu giám định qua hình thức Online này, bộ phận nghiệp vụ của ProQC Việt Nam sẽ liên hệ ngay với Quý khách và hỗ trợ tư vấn sớm nhất!