Giám sát quá trình lắp ráp dây chuyền máy móc thiết bị

Trong nền kinh tế thị trường, một dây chuyền sản xuất có thể được chế tạo từ một nhà sản xuất riêng lẻ hoặc có thể được tích hợp từ nhiều thiết bị thành phần và được chế tạo bởi nhiều nhà chế tạo khác nhau. Khi tiến hành thiết kế tổ hợp thiết bị để tạo thành dây chuyền sản xuất, các kỹ sư thiết kế sẽ thực hiện việc lựa chọn thiết bị từ các hãng khác nhau để tạo thành các dây chuyền sản xuất đồng bộ. Để xác định các thiết bị nhập khẩu về phục vụ các dự án công nghiệp có thuộc một dây chuyền sản xuất đồng bộ hay không – ProQC Việt Nam giúp khách hàng thực hiện giám định tính đồng bộ của máy móc thiết bị.

Mục đích giám sát quá trình lắp ráp dây chuyền máy móc thiết bị

Xác định tính đồng bộ của các thiết bị máy móc nhập khẩu – là cơ sở để người mua và người bán và các bên liên quan nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua bán thiết bị.

Phục vụ việc tính thuế nhập khẩu (các thiết bị thuộc cùng một dây chuyền sản xuất đồng bộ nhập theo dự án thì sẽ được miễn thuế)

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc.

Giám sát quá trình lắp ráp dây chuyền máy móc thiết bị

Đối tượng giám định

Các thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị máy móc đồng bộ, dây chuyền sản xuất, tổ hợp thiết bị xuất / nhập khẩu phục vụ các dự án công nghiệp.

Phạm vi dịch vụ

ProQC Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ giám định chuyên nghiệp trong lĩnh vực giám định công nghiệp nói chung và giám định tính đồng bộ của máy móc thiết bị nói riêng. Các công việc cần thực hiện để giám sát quá trình lắp ráp dây chuyền máy móc thiết bị như sau:

Giám sát quá trình lắp đặt thiết bị.

Chứng kiến quá trình chạy thử của thiết bị.

Đánh giá tính đồng bộ của thiết bị (đồng bộ về tốc độ, công suất, năng suất, các chỉ tiêu kỹ thuật khác…).

Báo cáo và phát hành chứng thư giám định về tính đồng bộ của thiết bị.

Liên hệ ngay với ProQC Việt Nam, Hotline: (+84) 9 1353 9390 (Mr. Tuấn) để được hỗ trợ dịch vụ giám sát quá trình lắp ráp dây chuyền máy móc thiết bị nhanh chóng và tốt nhất.