Giám sát quá trình sản xuất

Nếu một doanh nghiệp không xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề nào được phát hiện trước khi hoàn thành sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp rất dễ vấp phải tình trạng trả hàng và phải sản xuất lại do lỗi sản phẩm. Việc giám định trước không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Các dự án và sản phẩm mới được sản xuất trong giai đoạn sản xuất hàng loạt

Có nhiều vấn đề có thể xảy ra ở những giai đoạn này. Sử dụng dịch vụ giám sát quá trình sản xuất của ProQC Việt Nam, chúng tôi có thể tìm thấy mọi vấn đề khiếm khuyết trong các sản phẩm mới một cách nhanh chóng để tránh khả năng phải làm lại hàng loạt.

Các mặt hàng có chất lượng sản phẩm không ổn định

Nếu chất lượng sản phẩm không ổn định và quá trình giám định sử dụng dịch vụ giám sát quá trình sản xuất, giám định viên sẽ luôn online để giám sát trạng thái của “môi trường phương pháp vật liệu máy người” trong toàn bộ nhà máy – một quy trình yêu cầu công nhân lắp ráp theo đúng quy trình các yêu cầu của hướng dẫn hoạt động. Giám định viên sẽ kiểm tra bằng cách sử dụng các hướng dẫn nghiêm ngặt phù hợp với các yêu cầu của hướng dẫn giám định, đảm bảo sự ổn định của chất lượng sản phẩm.

Giám sát quá trình sản xuất

Các mặt hàng có ngày giao hàng cố định và không được chậm trễ

Nếu ngày giao sản phẩm tương đối chặt chẽ, sử dụng dịch vụ giám sát quá trình sản xuất có thể liên tục theo dõi trực tuyến tình trạng sản xuất của nhà máy và báo cáo cho khách hàng một cách hiệu quả, đảm bảo sản phẩm được vận chuyển theo đúng kế hoạch.

Các dự án lớn và phức tạp không chấp nhận lỗi sản phẩm

Đối với các dự án quan trọng, nếu khách hàng không thể giám sát quá trình tại chỗ mọi lúc, thì dịch vụ giám sát quá trình sản xuất có thể giải quyết vấn đề này và đảm bảo tiến độ dự án suôn sẻ bằng cách giám định toàn bộ quy trình từ nhà máy đến kho bao gồm cả dây chuyền sản xuất và bao bì;

Vấn đề tiềm ẩn

Nguyên nhân gốc rễ cần được xác định trong quá trình sản xuất. Đối với các vấn đề phức tạp không thể giải quyết bằng cách giám định đơn giản hoặc nếu các thiết bị điện được sử dụng trong thời gian dài, việc sử dụng dịch vụ giám sát quá trình sản xuất diễn ra trong nhà máy có thể tìm ra nguồn gốc và nguyên nhân sự cố và giúp khắc phục dây chuyền sản xuất để ngăn sự cố xảy ra lần nữa.

Trên thực tế, rất nhiều người mua đã gặp phải sự cố tương tự như những trường hợp nêu trên, họ không phải là những trường hợp cá biệt. Hầu hết các vấn đề được phát hiện trong quá trình hậu kiểm được phát hiện quá muộn để sửa chữa. Lý do cho điều này là:

  1. Người mua thiếu kiểm soát chất lượng đối với quy trình sản xuất của nhà cung cấp, do đó các vấn đề được tìm thấy trong lần kiểm tra cuối cùng rất khó khăn và tốn kém để khắc phục và kiểm soát.
  2. Hầu hết các đội kiểm tra chất lượng của người mua không hoàn toàn chuyên nghiệp và do thiếu nhân lực trong mùa cao điểm cũng như hạn chế của việc kiểm tra xuyên khu vực, việc giám sát chất lượng và cải tiến chất lượng quy trình sản xuất của nhà cung cấp bị hạn chế.
  3. Tổ chức giám định (Bên thứ ba) sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giám sát quy trình sản xuất, do đó đảm bảo chất lượng sản xuất và thời gian giao hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Có thể dự đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thiết kế và thực hiện các biện pháp để giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề mà sau khi kiểm tra không thể giải quyết được:
  • Đảm bảo rằng nhà máy đang sản xuất theo đúng yêu cầu.
  • Tìm các vấn đề tồn tại càng sớm càng tốt.
  • Tránh làm lại với quy mô lớn.
  • Giám sát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
  • Đảm bảo nhà máy xuất xưởng theo đúng kế hoạch.
  • Giảm bất kỳ khiếu nại nào có thể có của khách hàng.

Dịch vụ Giám sát quá trình sản xuất

Với lợi thế về nguồn lực toàn cầu, kinh nghiệm dày dặn trong quản lý kiểm soát chất lượng và các giải pháp tuân thủ chuỗi cung ứng hiệu quả, ProQC Việt Nam tích cực giúp các doanh nghiệp thiết lập một quy trình kiểm soát chất lượng hoàn chỉnh và hiệu quả, bằng cách kiểm tra chất lượng sản phẩm, cung cấp các giải pháp toàn diện cho việc giám định chất lượng sản phẩm và tiếp cận thị trường, từ đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm.