Giám định tình trạng con tàu trước khi cho thuê và nhận lại

Tại sao cần phải giám định tình trạng con tàu trước khi cho thuê và nhận lại?

Giám định tình trạng tàu trước khi cho thuê và nhận lại là quá trình đánh giá kỹ lưỡng về toàn bộ cấu trúc, hệ thống, thiết bị và máy móc của tàu trước khi cho thuê và nhận lại. Chúng tôi giúp người thuê/ người cho thuê bảo vệ được lợi ích kinh tế và quyền lợi của mình khi có các tranh chấp thương mại xảy ra.

Việc giám định con tàu trước khi cho thuê và nhận lại được các giám định viên hàng hải được đào tạo và giàu kinh nghiệm của ProQC Việt Nam thực hiện tại hầu hết các cảng biển của Việt Nam.

Giám định tình trạng con tầu trước khi cho thuê và nhận lại

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giám định của ProQC Việt Nam

Bước 1: Khách hàng nhấn vào tại đây để đến trang Gửi Yêu Cầu Giám Định.

Bước 2: Quý khách điền các thông tin liên quan như nêu rõ thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ; dự kiến thời gian xếp, dỡ hàng, các thông tin về phương tiện vận tải; lô hàng v.v…

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách vui lòng nhấn vào nút “Gửi Yêu Cầu” để gửi yêu cầu.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu giám định qua hình thức Online này, bộ phận nghiệp vụ của ProQC Việt Nam sẽ liên hệ ngay với Quý khách và hỗ trợ tư vấn sớm nhất!